Om oss

Historia

Åkeriet HJB Transport AB startades 2005 av Henrik Johansson Bohman. Sedan start har vi kört återvinningstransporter i Sjuhäradsbygden med omnejd.Nu har vi utökat både vår fordonspark och vår verksamhet vilket gör att vi kan åta oss entreprenader åt framförallt företag men även privatpersoner. Oavsett vad det är du vill ha hjälp att transportera löser vi det. Alla våra förare har YKB behörighet. Flera av våra förare innehar ADR-kompetens, truckkort, hjullastarbehörighet. och krankort.

Vårt engagemang för åkerinäringen och för våra kunder är något utöver det vanliga. HJB Transport AB är medlem i STC Borås som vi även hyr parkeringsplats och kontor från. Det är viktigt för oss att  hålla hög kvalitet och strävar efter att ha nyare bilar.

Vi är även sales partner åt Retrade. För mer information kan kontanta oss på 0707-551790

Miljöpolicy

  • Verksamheten skall arbeta mot ständiga miljöförbättringar
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • HJB skall alltid ligga i framkant när det gäller miljö. Vid fordonsinköp skall miljöklass euro6 vara minimikravet!
  • Lyssna till kundens miljökrav.
  • Upprätthålla miljömål som följs upp.
  • Våra fordon skall både vara rena in och utvändigt.
  • Alla anställda skall ha tillräckliga kunskaper för att uppfylla de miljökrav som förknippas med var och ens arbetsuppgifter.
  • Verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt! Så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarabart.
  • HJB:s målsättning är att alla anställda ska genomgå kursen eko driving!

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

HJB Transport AB

Rosenstigen 11
507 61 Borås

070 - 755 17 90

info@hjbtransport.se